Sektor IT

Grafika wektorowa

Celem kursu jest zdobycie umiejętności kreatywnego wykorzystywania grafiki wektorowej do tworzenia materiałów promocyjnych, kalendarzy, wizytówek, plakatów. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby słuchacze mogli wykonywać maksymalnie dużo ćwiczeń pod okiem prowadzącego, który na bieżąco będzie korygował błędy związane z kompozycją oraz pomagał w efektywnym wykorzystaniu narzędzi. Tematyka ćwiczeń jest związana z najczęściej wykonywanymi przez grafików zadaniami.

 

W programie m.in.: Podstawy grafiki wektorowej; Podstawowe różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrową, Najpopularniejsze formaty graficzne; Podstawy pracy z CorelDRAW; Arkusz roboczy CorelDRAW, ustawienia; Kadrowanie; Interaktywne efekty; Praca na warstwach; Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej; Połączenie grafiki wektorowej i bitmapowej.

 

Tryb zajęć: 24 godzin, tryb weekendowy
Dokument: zaświadczenie uczestnictwa w kursie

 


Zarządzanie projektami

Celem kursu jest zapoznanie się z narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie projektami. Podczas zajęć przewidziane są ćwiczenia, które pozwalają zapoznać się z możliwościami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami na każdym etapie projektu.

 

W programie m.in.: Co to jest projekt; Rola menadżera projektu; Definiowanie projektu (proces, techniki, zamierzenia i cele operacyjne, role i odpowiedzialności, macierz odpowiedzialności, organizacja projektu); Plan pracy (budowa, proces, oszacowanie, relacje między zadaniami, przykłady struktur WBS, zarządzanie planem pracy); Wydarzenia krytyczne (zarządzanie wydarzeniami krytycznymi, analiza przyczyn i skutków,); Zarządzanie komunikacją; Zarządzanie ryzykiem

 

Tryb zajęć: 24 godzin, tryb weekendowy
Dokument: zaświadczenie uczestnictwa w kursie

 

Projektowanie aplikacji internetowych – WebMaster

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia aplikacji internetowych. Szkolenie przeznaczony jest dla początkujących, który obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia statycznych stron internetowych oraz gotowe systemy zarządzania treścią.

 

W programie m.in.: Wprowadzenie do języka HTML; Struktura dokumentu (sekcje META, definicje typu dokumentu); Podstawowe znaczniki; Tworzenie hiperłączy; Multimedia na stronach WWW; Tworzenie obiektów Flash; Osadzanie grafiki i obiektów multimedialnych w kodzie HTML; Kaskadowe arkusze styli (CSS).

 

Tryb zajęć: 32 godzin, tryb weekendowy

Dokument: certyfikat uczestnictwa w kursie

 

MS Excel dla księgowych - poziom podstawowy

Celem szkolenia jest poznanie od podstaw obsługi MS Excel w szczególności w zakresie budowy arkusza danych i ich analizy

W programie m.in.: Budowa arkusza;  Adresowanie względne komórek; Kolejność działań arytmetycznych – proste formuły; Kopiowanie i przenoszenie komórek; Adresowanie bezwzględne komórek; Formaty liczbowe; Format walutowy i księgowy; Podstawy formatowania warunkowego; Opis, budowa i rodzaje funkcji;  Funkcje logiczne; Narzędzia danych; Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych, Tabele przestawne:

 

Tryb zajęć: 16 godzin, tryb weekendowy
Dokument: zaświadczenie uczestnictwa w kursie

 

Pozostałe szkolenia w ofercie:

  1. Podstawy grafiki rastrowej
  2. MS Excel dla księgowych – poziom zaawnasowany
  3. Tworzenie aplikacji internetowych

 

 

Zapytaj, czy dane szkolenie w tej chwili jest realizowane.

Maszy pytania? Chętnie odpowiemy. Napisz do nas kolfer@byd.pl