O nas

Nie potrzeba wielu elementów, by stworzyć coś pięknego, ale by ułożyć obrazek, puzzle muszą do siebie pasować. Tak jak ludzie w naszym zespole. Szacunek, zrozumienie, kreatywność, gotowość do działania. To nas łączy.  

Adriana Górska 

Odpowiada za wszelkie działania realizowane dla klientów oraz za dalszy rozwój agencji reklamowej. Z branżą reklamową związana jest od 20 lat. Przez wiele lat pracowała jako kierownik studia graficznego oraz dyrektor techniczny wydawnictwa. 

Paulina Kantowska

PaulinaKantowska

Specjalizuje się w działaniach zapewniających formalne funkcjonowanie Kolferu, nadzoruje kwestie prawno-organizacyjne, doradza w zakresie utrzymania aktywnego statusu instytucjom współpracującym. 

Alina Szymańska 

AlinaSzymanska

Nadzoruje finanse spółki oraz zobowiązania i należności. Analizuje rentowność przedsięwzięć.

Z ramienia Zarządu czuwa nad zatrudnieniem pracowników. 

 

Historia firmy Kolfer

sięga roku 1989 kiedy to Małgorzata i Krzysztof Sikora rozpoczęli działalność na bydgoskim rynku. Początki obejmowały m.in. obszar edukacji wakacyjnej, wyjazdów turystycznych i studyjnych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Polsce i Europie. Kolejnymi ogniwami działalności były szkolenia realizowane w Pomorskiej Szkole Turystyki i Rekreacji oraz Pomorskiej Szkole Komputerowej; prowadzenie salonu komputerowego PC. Intensywne 10 lat zdobywania doświadczenia w branży turystycznej i IT zaowocowało nowymi możliwościami. W 1999 roku utworzono uczelnię: Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa.

Kolejne lata działalności to praca nad wdrażaniem różnorodnej oferty szkoleniowej, utrzymaniem wysokiej jakości usług, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. To doprowadziło do utworzenia agencji reklamowej, obecnie najbardziej kreatywnego działu Kolferu. Nadal szukamy nowych wyzwań, które będą realizować cele nie tylko naszych klientów, ale również te o charakterze  prospołecznym i proekologicznym.  

Z okazji 30-lecia działania Kolferu przygotowaliśmy album ze zdjęciami naszej historii. 

Działalność charytatywna

Kolfer w swoją misję zawsze miał wpisaną pomoc dla otoczenia społecznego i działalność publiczną. Cyklicznie wspierał akcje charytatywne organizowane przez partnerskie organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz wielokrotnie inicjował własne działania. Korzystając z doświadczenia oraz własnej bazy wypoczynkowej organizował bezpłatne pobyty dla powodzian oraz dzieci z domów dziecka. Inicjował zbiórki i bezpośrednie działania dla osób potrzebujących związanych ze środowiskiem pracowniczym.  

Projekty społecznie zaangażowane

Kolfer inicjował i wspierał projekty młodzieżowe, zaangażowane społecznie oraz innowacyjne programy edukacyjne. Szkoły policealne szczególny nacisk kładły na aktywizację społeczną i obywatelską młodzieży tworząc koła zainteresowań oraz zalążek inkubacji przedsiębiorczości. 

Już w latach 90-tych, po przeniesieniu siedziby na teren bydgoskiego Okola zainicjowano cykliczny program na rzecz dzielnicy, w ścisłej współpracy z parafią, radą osiedla oraz strukturami MOPS, realizując akcje świąteczne, działania aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Istotną rolę w działaniach firmy odgrywała promocja regionu w szczególności Bydgoszczy – Kolfer wielokrotnie angażował się w promocję miasta i regionu, organizując wizyty studyjne partnerów biznesowych, tworząc internetowe kampanie, a przede wszystkim wielokrotnie występując na imprezach targowych i wystawach międzynarodowych – m.in. w Berlinie, Hanower, Ostrawie, Kijowie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Współpracując z jednostkami uczelni, Kolfer angażuje się w inicjatywy społeczne m.in. takie jak: Centrum Europejskie, Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej czy Studencka Strefa Biznesowa.