Strona główna

 

Rozwój to nieustanne stawianie kolejnych celów
i poszukiwanie nowych wyzwań.

Chętnie przecieramy szlaki, upatrując szans na rozwój tam,
gdzie inni ich nie dostrzegają.

Historia

Przedsiębiorstwo KOLFER, jest jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się szkoleniami w branży szeroko rozumianych nowoczesnych technologii. Wkrótce do działalności szkoleniowej dołączyły nowe dziedziny działalności, takie jak świadczenie usług informatycznych, budowanie sieci komputerowych oraz serwisy internetowe. KOLFER nieustanie rozszerzał działalność szkoleniową w takich dziedzinach jak informatyka, ekonomia oraz języki obce. W 1995 roku powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcący kadry m.in. branży informatycznej oraz biznesu i administracji publicznej.
Na bazie tych doświadczeń właściciele doprowadzili do powstania największej uczelni niepublicznej w północnej Polsce – Wyższej Szkoły Gospodarki. WSG jest organizacją non profit. Wszystkie fundusze przeznaczone są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej. WSG kształci na 20 kierunkach, wśród których są m.in. mechatronika i informatyka. Uczelnia realizuje działalność naukową przy wsparciu Działu Badań Naukowych i Rozwoju Kadry Naukowej, który odpowiada za organizację i prowadzenie spraw związanych z finansowaniem badań naukowych pracowników, wspomaganie procesu rozwoju naukowego kadry, inicjowanie współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej z otoczeniem zewnętrznym oraz promocję środowiska naukowego WSG.

 

Wybrane nagrody

 • 2012

  Mecenas Bydgoskiego Sportu tytuł przyznany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 • 2012

  Wyróżnienie w kategorii "Pracodawca Nieprzedsiębiorca"

 • 2012

  Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis" w uznaniu zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego

 • 2010

  Nagroda "Kofederatka - Przyjaciel Pracodawcy" w kategorii samorządów terytorialnych

 • 2010

  Medal Europejski za Studencką Strefę Biznesową przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej BCC

 • 2010

  "Lodołomacze" Srebrny Medal w kategorii "Pracodawca Nieprzedsiębiorca"

 • 2009

  Rekomendacja Business Center Club

 • 2009

  Ambasador Polskiej Gospodarki tytuł przyznany przez BCC pod patronatem Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • 2009

  "Zielone granty Henkla" za działalność ekologiczną

 • 2008

  "Przyjaciel Przedsiębiorcy Roku" przyznany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

 • 2008

  "Pracodawca Roku"przyznany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

 • 2008

  "Feliks" przyznany przez Gazetę Wyborczą za sukcesy

 • 2007

  Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy

 • 2007

  Medal Europejski przyznany przez Business Center Club

 • 2006

  Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy przyznany w 660 rocznicę nadania praw miejskich

 • 2006

  odznaka honorowa za zasługi dla turystyki przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • 2005

  "Lider Wspierania Przedsiębiorczości" przyznany przez Izbę Handlowo-Przemysłową

 • 2004

  Medal Starosty Bydgoskiego za zasługi dla Powiatu Bydgoskiego

 • 2000

  Przedsiębiorstwo "Fair Play" przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą

Usługi

 • USŁUGI INFORMATYCZNE

  Outsorsing usług IT

  Od początku naszego istnienia stawialiśmy na rozwój technologii informatycznych. Zdobyliśmy doświadczenie w wdrażaniu systemów informatycznych w firmach i wiemy jak ważne dla biznesu jest efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz możliwość przewidywania kosztów jakie będzie należało ponieść na budowę i utrzymanie systemów informatycznych. Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie związane z projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi. Współpracujemy z Instytutem Informatyki i Mechatroniki WSG oraz kilkoma innymi liczącymi się w dziedzinie IT ośrodkami badawczo-rozwojowymi (Gdańsk, Rzeszów, Łódź). Wśród partnerów są liczące się firmy branży informatycznej.

   

  Sieci komputerowe

  Sieć komputerowa stanowi platformę dla wszystkich systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie. Dobrze zaprojektowana, wykonana i administrowana zapewnia szybki i sprawny przepływ informacji niezbędnej do prowadzenia skutecznego biznesu. Od wielu lat nasi konsultanci korzystają z najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych oferowanych przez największych producentów min. CISCO. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają zaprojektować:

  • bezpieczną sieć lokalną zarówno przewodową jaki bezprzewodową
  • bezpieczny dostęp zdalny do zasobów firmy
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach i organizacjach rozwiązań technicznych umożliwiających działanie "w chmurze"

  Posiadamy również doświadczenie w zakresie budowy instalacji sieciowych wykorzystujących połączenia miedziane i światłowodowe.

   

  Dedykowane aplikacje sieciowe i strony www

  Sukces współczesnej firmy zależy w dużej mierze od tego jak szybko przekaże informacje swoim klientom lub potencjalnym klientom. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu poszukiwanie interesujących rozwiązań rozpoczyna się od włączenia przeglądarki internetowej i wpisaniu w wyszukiwarce poszukiwanej frazy. Oferty nowoczesnej firmy nie może zabraknąć w Internecie. W naszym zespole pracują graficy, którzy potrafią zaprojektować nawet najbardziej wyszukaną graficznie stronę internetową będącą jednocześnie zgodną z obwiązującymi standardami. Programiści aplikacji WWW potrafią dostosować stronę do potrzeb firmy oraz zoptymalizować ją na potrzeby wyszukiwarek sieciowych, zgodnie z wymogami e-marketingu.

  Każdy klient jest traktowany przez nas indywidualnie dokładamy starań aby spełnić jego oczekiwania niezależnie od tego czy jego strona będzie prostą wizytówką czy zaawansowanym portalem.

   

  Dedykowane aplikacje dla firm - stacjonarne i mobilne

  Bardzo szybki wzrost popularności urządzeń mobilnych typu smartfony i tablety jest z jednej strony szansą dla firmy na wykorzystanie nowego kanału dotarcia do klienta, a z drugiej wyzwaniem związanym z koniecznością przygotowania aplikacji, która przyciągnie uwagę potencjalnego klienta. PW Kolfer dysponuje własną kadrą programistów, którzy są w stanie przygotować i wdrożyć aplikację mobilną przygotowaną do pracy w systemie Android, iOS czy Windows Phone. Naszym klientom świadczymy kompleksową usługę tworzenia dedykowanych aplikacji. Usługa swoim zakresem obejmuje:

  • kompleksową analizę procesów jakie ma obsługiwać aplikacja
  • projekt bazy danych i aplikacji ją obsługującej
  • stworzenie prototypu aplikacji stacjonarnej lub mobilnej
  • testowanie przez klienta
  • wprowadzenie poprawek wynikających z testów aplikacji
  • wdrożenie w środowisku klienta
  • obsługa w zakresie serwisu i rozwijania aplikacji

  Nasi programiści dysponują dużym doświadczeniem w tworzeniu systemów dla przedsiębiorstw i instytucji oraz integrowaniu ich z systemami innych producentów. W przypadku konieczności integracji wytworzonego oprogramowania z sytemami innych firm zapewniamy kompleksowe wspracie techniczne w tym zakresie.

 • SZYBKIE PROTOTYPOWANIE

  W wyniku gwałtownego rozwoju techniki w ciągu ostatnich 2 lat dojrzałość rynkową osiągnęły dwie technologie, które wpłynęły na sposób konstrukcji i prototypowania urządzeń technicznych. Są to druk trójwymiarowy oraz otwarte platformy sprzętowe typy Arduino, Raspberry Pi czy Edison. Pierwsza z wymienionych technologii umożliwia w prosty sposób, przy niewielkich kosztach, przygotowanie małych serii obudów, opakowań lub elementów w rzeczywistym rozmiarze. Otwarte platformy sprzętowe znacząco skróciły proces przygotowania prototypu urządzenia technicznego. Ich specyficzna konstrukcja i sposów wytwarzania oprogramowania umożliwiają, w bardzo krótkim czasie, sprawdzenie i implementację, w wielu wariantach, proponowanych funcjonalności urządzenia. Połączenie tych dwóch technologii pozwala znacząco skrócić proces projektowania oraz umożlwia zaprezentowanie klientowi działającego rozwiązania protoypowego o wyglądzie i działaniu identycznym z produktem finalnym.

  Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze Kolfer oferuje przygotowanie protypów i modeli urządzeń technicznych w zakresie

  • opracowania, na podstawie wymagań funkcjonalnych, platformy sprzętowej realizującej zadane funkcje;
  • przygtowanie oprogramowania dla urządzenia;
  • opracowanie i wydrukowanie w technologii druku 3D elementów konstrukcyjnych oraz obudów dla przygotowywanych prototypów;
  • pomoc przy przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej.
 • SZKOLENIA

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLFER posiada kadrę oraz bazę w postaci specjalizowanych laboratoriów umożliwiającą prowadzenie szkoleń w zakresie:

  • programowania strukturalnego i obiektowego w językach C++/C# na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
  • tworzenia oprogramowania dla urządzeń moblinych pracujących pod kontrolą systemu Android w języku Java,
  • przygotowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Phone,
  • przygotowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych z systemem iOS,
  • tworzenia stron internetowych i aplikacji sieciowych w językach HTML, PHP i JavaScript,
  • technologii bazodanowych i zarządzania zbiorami danych,
  • technologii i technik sieciowych,
  • obsługi i konfiguracji systemów komputerowych i urządzeń mobilnych.

  Dodatkowe wsparcie procesu dydaktycznego zapewniają pracownicy Instytutu Informatyki i Mechatroniki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują ceryfikaty zaświadczające uczestnictwo w kurscie. W trakcie i po szkolenia  mają także dostęp, poprzez platformę e-learningową, do rozbudowanej i stale aktualizowanej bazy wiedzy.

 • CERTYFIKACJA

  Kolfer, na dynamicznie rozwijającym się rynku szkoleniowym lat 90-tych,  był jednym z prekursorów idei certyfikacji i standaryzacji usług szkoleniowych. Poszukiwał i promował jako jeden z pierwszych w makroregionie sprawdzone poza granicami kraju rozwiązania certyfikacyjne, szczególnie w zakresie edukacji informatycznej (MicroSoft, CISCO) oraz turystycznej i hotelarskiej (Amadeusz, Worldspan). Tworzył wraz partnerami branżowymi (PIT) własne formuły projakościowe i certyfikacyjne oraz posiadając stosowne uprawnienia, popularyzował szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień państwowych. Jednocześnie funkcjonując, jako szkoła policealna, w ramach systemu edukacji publicznej, starał się budować innowacyjne programy kształcenia, nadążając za zmianami na rynku pracy.

 • DZIAŁANOŚĆ SPOŁECZNA (CSR)

  Działalność charytatywna i społeczna

  Kolfer w swoją misję zawsze miał wpisaną pomoc dla otoczenia społecznego i działalność publiczną. Cyklicznie wspierał akcje charytatywne organizowane przez partnerskie organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz wielokrotnie inicjował własne działania dla osób potrzebujących. Korzystając z doświadczenia oraz własnej bazy wypoczynkowej organizował bezpłatne pobyty dla powodzian oraz dzieci z domów dziecka. Inicjował zbiórki i bezpośrednie działania dla osób potrzebujących związanych ze środowiskiem pracowniczym. W działalności edukacyjnej istotną uwagę zwracano na problemy i realną aktywizację osób niepełnosprawnych, tworząc specjalne programy wsparcia.

   

  Projekty społecznie zaangazowane

  Kolfer inicjował i wspierał projekty młodzieżowe, zaangażowane społecznie oraz innowacyjne programy edukacyjne. Szkoły policealne szczególny nacisk kładły na aktywizację społeczną i obywatelską młodzieży, tworząc koła zainteresowań oraz zalążek inkubacji przedsiębiorczości.

  Już w latach 90-tych, po przeniesieniu siedziby na teren Okola zainicjowano cykliczny program na rzecz dzielnicy, w ścisłej współpracy z parafią, radą osiedla oraz strukturami MOPS, realizując akcje świąteczne, działania aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży.
  Szczególną rolę w działaniach firmy odgrywała promocja regionu w szczególności Bydgoszczy – Kolfer wielokrotnie angażował się w promocję miasta i regionu, organizując wizyty studyjne partnerów biznesowych, tworząc internetowe kampanie, a przede wszystkim wielokrotnie występując na imprezach targowych i wystawach międzynarodowych – m.in. w Berlinie, Hanower, Ostrawie, Kijowie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Współpracując z jednostkami Uczelni, PW Kolfer angażuje się w inicjatywy społeczne takie jak: Centrum Europejskie, Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej czy Studencka Strefa Biznesowa.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"KOLFER" Sp. z o.o.

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
NIP: 554-023-25-09
Regon 090021377
Tel. (52) 567-00-23

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A
74 1090 1072 0000 0001 2028 8100

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
KRS 0000203295
Kapitał zakładowy: 57 500,00 PLN

Partnerzy